Aktualności

Funkcjonalne podejście do Stosowanej Analizy Zachowania.

Przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

  • Funkcjonalne podejście do Stosowanej Analizy Zachowania - podejście PYRAMID.

Szkolenie odbędzie się w Białymstoku po zebraniu wymaganej ilości  uczestników. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej rewalidant.pl.

01-01-2015

Picture Exchange Communication System (PECS)

Trwa nabór uczestników na szkolenie podstawowe PECS - 1 poziom.

Szkolenie PECS - poziom podstawowy, odbędzie się w dniach 7-8.03.2015r w Białymstoku. Prowadzone będzie przez Magdalenę Każmierczak - psychologa i pedagoga specjalizującego się w stosowanej analizie zachowania i systemie PECS, Dyrektora Klinicznego Pyramid Educational Consultants of Poland.

13-10-2014

Szybki kontakt

Strona główna

Centrum Inicjatyw Pedagogicznych Rewalidant (CIPR) istnieje od 2008r. Działaność Centrum obejmuje:

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się w oparciu o alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC)
  • prowadzenie i organizację szkoleń dla profesjonalistów i rodziców
  • merytoryczną i doradczą opiekę nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych
  • prowadzenie internetowego serwisu z bazą pomocy edukacyjnych (serwis w trakcie przygotowywania).

Osoby fizyczne, instytucje i organizacje zainteresowane działalnością CIPR zapraszam do korzystania z zaproponowanej na poszczególnych podstronach serwisu rewalidant.pl oferty usług, a także do współpracy w realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin oraz pracowników placówek oświatowych i ośrodków medycznych.